گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

رونمایی از بزرگترین هواپیمای آبی_خاکی

بزرگترین هواپیمای آبی_خاکی جهان که ساخت ان بیش از ۸ سال به طول انجامید ، در آسمان چین به صورت آزمایشی به پرواز درآمد..