گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

اینترنت رایگان برای زائران اربعین

همزمان با شروع مراسم پیاده روی اربعین شرکت مخابرات اقدام به نصب و راه اندازی بالن های مخابراتی کردند تا اینترنت رایگان را در اختیار زائران حسینی قرار داده است.