گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

رقص ماز روی صحنه (استندآپ کمدی ماز جبرانی با زیرنویس فارسی)

رقص ماز روی صحنه در بخشی از استندآپ کمدی خودش و دعوت از مردم برای همراهیش که با استقبالشون مواجه میشه!!