گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

استند آپ ترور نوآ در مورد زبان های ترسناک دنیا (با زیرنویس فارسی)

ترور نوآ در این استند آپ خودش در مورد لهجه ای مختلف دنیا که به نظر ترسناک هستند صحبت میکنه و حرف های جالبی هم در مورد روس ها و زبان روسی میزنه