گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

استندآپ جرج کارلین کبیر (خلافکارای اصلی!) با زیرنویس فارسی

صحبت های مثل همیشه پر مغز و پر معنای جرج کارلین در این استنداپ کمدی خودش در مورد برخورد با مجرمین و اجرای عدالت البته با چاشنی طنز!!!