گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

استقبال بی نظیر عراق از "به وقت شام"

فیلم"به وقت شام" آخرین اثر ابراهیم حاتمی کیا با هماهنگی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بغداد اکران شد که با استقبال گسترده ایی روبرو شد.