گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

غارت فروشگاه‌ها توسط زلزله زدگان اندونزی

پس از حادثه زلزله و سونامی کشور اندونزی که ۴۰۰ نفر کشته برجای گذاشت .بازماندگان زلزله اندونزی پس از ناامیدی از کمک دولت در اندونزی، مواد مورد نیاز را از فروشگاه‌ها غارت کردند.