گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

نشست فرماندهان نظامی ایران، عراق، روسیه وسوریه

صبح روز شنبه ۱۰ شهریور ماه نشست مشترک فرماندهان نظامی ایران، عراق، سوریه و روسیه در شهر بغداد با هدف بررسی تاسیس مرکز امنیتی چهار جانبه برای مبارزه با تروریسم برگزار شد