گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

تبلیغات تلکسیران

لحظه انفجار بمب در ساختمان دادستان کلمبیا

دفتر مرکزی دادستانی کلمبیا، درگیر یک انفجار شد که علاوه بر خسارت مالی شدید، وحشت شمار زیادی از مردم را در پی داشت.