گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

عذرخواهی معاون اول رئیس جمهور از مردم

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در مراسم بهره برداری از یک هزار و ۷۰۰ فضای آموزشی بابت مشکلات اقتصادی و کمبود ها از مردم ایران عذر خواهی کرد