گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

توضیحات شهردار درباره خودسوزی روز گذشته

مردی که روز گذشته خود را مقابل اعضای خانواده اش مقابل شهرداری تهران اتش زد با واکنش های بسیاری همراه بود افشانی شهردار تهران در خصوص این ماجرا توضیحاتی داد