گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

بمب گذاری سفارت ایران در ترکیه

با انتشار خبری مبنی بر بمب گذاری در سفارت ایران در ترکیه اما لحضاتی بعد از انتشار سخنگوی وزارت امور خارجه خبر منتشره درباره بمب گذاری و تخلیه سفارت ایران در ترکیه را کذب محض دانست