گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

برگزاری اولین جلسه دادگاه شکایت ایران از آمریکا در لاهه

اولین تصاویری منتشر شده از شروع اولین جلسه دادگاه لاهه با موضوع رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا را مشاهده می کنید.