گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

برگزاری انتخابات افغانستان

انتخابات مجلس افغانستان پس از سه سال تاخیربرگزار شد اما با وجود تدابیر شدید امنیتی چندین انفجار در افغانستان صورت گرفت که بر اثر این انفجار ها ده ها تن از شهروندان این کشور کشته شدند