گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

برنامه تروریستی بن‌سلمان علیه ایران

سعودی‌ها برنامه تروریستی بسیار کامل و پرهزینه‌ای را برای ایران و در راس آن سردار سلیمانی طراحی کرده بودند.