گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

تبلیغات تلکسیران

برنامه‌های حسن روحانی در سفر به نیویورک

رئیس جمهور امروز یکشنبه ۱مهرماه ۱۳۹۷ برای شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز عازم نیویورک شد.