گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

بدون ویزا به مرز نروید

حسین ذوالفقاری گفت: نیروی انتظامی موظف شده است تا از ورود زائران اربعین بدون روادید عراق به این کشور جلوگیری کند و با متخلفان برخورد خواهد شد.­