گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

تبلیغات تلکسیران

انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا

دموکراتها همزمان با آغاز انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا قصد دارند مجلس نمایندگان را به دست بگیرند.