گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

افشاگری آیت الله جنتی از نقشه شوم دشمن

آیت الله جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری در جلسه خبرگان در خصوص هزینه های زیاد دستگاه های دولتی گفت: ثبت هزینه ناکارآمدی دستگاه‌ها به پای رهبری نقشه شوم دشمنان است.