گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

اعتراض غیرعادی اسنفدیار رحیم مشایی در دادگاه

اسفندیار رحیم‌مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور سابق در شعبه دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی موسی غضنفرآبادی رئیس دادگاه انقلاب به جرم اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و توهین به مقامات قضایی است محاکمه شد.