گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

اصرار رئیس جمهور برای تصویب لوایح FATF

حسن روحانی با حضور در مجلس وپاسخگویی به سوالات نمایندگان تاکید فراوانی بر تصویب لوایح fatf داشت