گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

استقبال نفرت انگیز از ترامپ

رئیس جمهور آمریکا قرار است برای دومین بار در طول یکسال و نیم ریاست جمهوری مکرون به فرانسه سفر کند که این سفر با خشم و انزجار مردم فرانسه مواجه شده است.