گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

اجلاس ۳ جانبه وزرای امور خارجه ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان

اجلاس سه جانبه وزرای خارجه ایران، ترکیه و آذربایجان برای توسعه همکاری های اقتصادی در استانبول گردهم آمدند.