گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

آغاز تحویل سامانه اس ۳۰۰ به سوریه

روز گذشته رسانه های روسیه با انتشار ویدیویی مبنی بر تحویل سامانه های اس ۳۰۰ برای مقابله با اسرائیل در سوریه را منتشر نمودند