گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

آزمایش سامانه موشکی ضد ناو روسیه در قطب شمال

کشور روسیه پس از رونمایی از سامانه های موشکی ضد ناو، روز گذشته برای نخستین بار در قطب شمال آزمایش کرد.