گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

درخشش ایران در مسابقات بین المللی نظامی ۲۰۱۸ روسیه

این روزها روسیه میزبان مسابقات بین المللی نظامی می باشد که ایران نیز با حضور در این مسابقات توانسته توانایی های بینظیر خودرا به نمایش بگذارد