گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

جزئیات جدید از ورشکستی موسسه سکه ثامن

آیت محمد ولی رئیس اتحادیه طلا و جواهر در مصاحبه خبری عنوان نمود که موسسه ثامن مجوز نداشته است و بصورت غیر مجاز فعالیت می کرد