گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

جزئیاتی از گم شدن ۹ میلیارد دلار ارز دولتی

محسن اژه ای سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری در خصوص پرونده گم شدن ۹ میلیارد دلار ارز دولتی گفت: یوسفیان ملا نماینده مجلس،توسط دادستانی تهران برای این موضوع دعوت شدند که اعلام کرد من به این صورت نگفتم.