گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

جزئیاتی از میزان سهم ایران از دریای خزر

در حاشیه امضای کنوانسیون کشورهای حوزه خزر برخی از افراد و شخصیت‌های رسانه‌ای پیرامون نشست اخیر کشورهای ساحلی دریای خزر در خصوص میزان سهم کشور ها اظهار نظر کردند.