گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

توصیه همتی رئیس بانک مرکزی به مردم

عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی به در خصوص زمینه های سرمایه گذاری گفت بازار ارز و سکه زمینه مطمئنی برای سرمایه گذاری نیست