گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

تایید جاسوسی وزیر اسرائیلی برای ایران

وزیر اطلاعات در گفتگوی خبری در خصوص جاسوسی وزیر اسرائیل برای ایران گفت : بخش ضد جاسوسی وزارت اطلاعات از قوی‌ترین بخش‌های وزارت خانه و قوی‌ترین بخش در دنیاست چنانکه در کابینه یکی از دشمنانمان ما جاسوس داشتیم.