گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

بررسی پرونده وزرای پیشنهادی کار و اقتصاد

روزگذشته وزرای پیشنهادی رئیس جمهور برای وزارت خانه های اقتصاد و کار در نشست فراکسیون نظارت بر اجرای برنامه های توسعه ای برنامه‌های خود را ارائه کردند...