گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

انتقاد رئیس جمهور از سیستم بانکی کشور

رئیس‌جمهور در نشست با معاونین و مدیران وزارت اقتصاد و دارایی : اقتصاد ما وابسته به سیستم بانکی است.