گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

اعلام واجدان شرایط دریافت بسته حمایتی

سرپرست وزارت کار،رفاهاجتماعی در مصاحبه خبری با خبرنگاران جزئیات واجدان شرایط دریافت کنندگان بسته حمایتی دولت را اعلام کرد.