گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

اصلاح دوباره نظام بانکی

وزیر امور اقتصادی و دارایی از مدیران عامل بانک‌ها خواسته است تا دیدگاه خود را درباره اصلاح نظام بانکی ارائه کنند.