گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

اختصاص ۵۰۰ میلیون دلار به شرکت های دارویی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شورای عالی سران سه قوه برای تخصیص ۵۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی به شرکت‌های دارویی پیشنهاد داد و مصوب شد