گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

آمار عجیب مصرف بنزین در ایران

مدیر بازرگانی شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی درخصوص مصرف بنزین در ایران گفت: ایران با جمعیت یکسان و تعداد خودروی کمتر ١١برابر مردم ترکیه بنزین مصرف می‌کنند