گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

تبلیغات تلکسیران

آغاز فروپاشی سلطه دلار

آمریکا از دلار بعنوان پول رایج در معاملات دنیا، اهرمی را ساخته تا با آن فشار به کشورهایی که هر کدام به گونه ای مخالف سیاست های این کشور هستند را وارد کند.