گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

آغاز دومین مرحله عرضه نفت خام در بورس

رئیس امور بین الملل شرکت ملی نفت از معامله تمام ۷۰۰ هزار بشکه نفت خام مرحله دوم عرضه ، بورس انرژی خبر داد .