گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

تبلیغات تلکسیران

آغاز عرضه نفت در بورس انرژی

آغاز عرضه نفت خام صادراتی پس از ۷ سال، روز گذشته در بورس انرژی عملیاتی شد.