گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

افشاگری جالب در خصوص رای نیاوردن استیضاح‌ها

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره رای نیاوردن استیضاح‌های وزرا و دولت سخنانی افشاگرانه مطرح کردو عنوان کرد که تعداد قابل قبولی از نمایندگی توان لازم برای دفاع از حقوق ملت را ندارند.