گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

اعلام نرخ بلیط پروازهای نجف و بغداد در ایام اربعین

فرزانه شرفبافی در مصاحبه خبری گفت: بر اساس همکاری بانک مرکزی و سازمان هواپیمایی کشوری، نرخ گذاری انجام شده است. وی افزود: قیمت بلیط پروازهای نجف و بغداد در ایام اربعین از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تا ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده است . شرفبافی تاکید کرد: که این قیمتها در شرکتهای هواپیمایی ، نهایی و مصوب شده است و اجرا خواهد شد .