گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

اسکورت رئیس‌جمهور ترکیه با موشک‌های استینگر

بعد از حمله نا موفق تروریستی با پهپاد به رئیس‌جمهور ونزوئلا محافظان رئیس‌جمهور ترکیه برای محافظت بیشتر و آماده باش برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی او را با موشک‌های استینگر در مسجد اسکورت کردند