گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

اختلال در پیش فروش اینترنتی ۹۰ هزار خودرو

همزمان با شروع پیش فروش ۹۰ هزار خودرو از امروز باز هم اختلالات ی در پیش فروش محصولات ساپیا ایجاد شد