گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

اختصاص ۹۰ میلیارد برای جبران خسارات سیل استان های شمالی

روز گذشته درجلسه هیت دولت با اختصاص ۹۰ میلیارد ریال اعتبار برای جبران خسارات ناشی از وقوع سیل در استان‌های شمالی موافقت کرد.