گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

آمار عجیب روحانی از وضعیت ایجاد اشتغال

حسن روحانی در مراسم پاسخ به سوال نمایندگان درباره وضعیت اشتغال عنوان نمود : بهار ۹۷ بیش از متقاضیان کار، اشتغال ایجاد کردیم.