گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

آغاز رسیدگی به اتهامات ۱۹ متهم پرونده فساد ارزی

در این جلسه دادرسی عنوان شده که این متهمان ۲ هزار و پانصد میلیارد تومان گردش مالی داشته‌اند.