گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

کشف انبار احتکار شده پوشک بچه به ارزش ۶۰ میلیاردتومان

در پی کشف انبار احتکار از شخصی یک میلیون و دویست و هشت هزار بسته پوشک بچه کشف و ضبط شد ارزش این محموله کشف شده ۶۰میلیارد تومان تخمین زده شده است