گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

مسابقات جهانی ووشو ۲۰۱۷ | گوئن شو مردان | Sergey BADRUTDINOV از روسیه

اجرای زیبا و دیدنی فرم گوئن شو در چهاردهمین دوره مسابقات جهانی ووشو در سال ۲۰۱۷.( این فنون زیبا توسط Sergey BADRUTDINOV از روسیه به نمایش گذاشته شد )