گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

مسابقات جهانی ووشو ۲۰۱۷ | نان دائو بانوان | Tatiana IVSHINA از روسیه

اجرای زیبا و دیدنی فرم نان دائو در چهاردهمین دوره مسابقات جهانی ووشو در سال ۲۰۱۷.( این فنون زیبا توسط Tatiana IVSHINA از روسیه به نمایش گذاشته شد )